BOLALIK KUNLARIMDA

Biz bilan tinglang. Yotishdan oldin ertaklar

Aziz bolajonlar! Bir bor ekan, bir yo'q ekan, bir dehqon bor ekan. Bir kuni u dalasida ishlayotgan ekan, bir yarador laylak kelib tushibdi… shundan keyin dehqonning hayoti butkul o'zgarib ketibdi. Qanday qilib, deysizmi? Bunga esa oltin tarvuz sababchi. Oltin tarvuzning karomatini esa audioertagimizni tinglab bilib olasiz.